Loading...

Thẻ: Các dự án lớn tại Đà Nẵng

Điểm danh loạt các dự án lớn tổng giá trị hơn 1,5 tỉ USD sắp đổ vào Đà Nẵng

Các dự án lớn sắp đổ về TP. Đà Nẵng, Trong đó có 16 dự án mới vừa được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư, Thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư với tổng vốn 26.238 tỉ đồng; 11 dự án được Quyết định cho vay/ […]

Đọc thêm