Lọc tin nhanh

Tin tức

Đất bán

 • : 2,3 tỷ
 • : 108 m2
 • : Dũng Sĩ Điện Ngọc, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
 • : 4,5 tỷ
 • : 216 m2
 • : Dũng Sĩ Điện Ngọc, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
 • : 14 triệu/m2
 • : 141 m2
 • : Dũng Sĩ Điện Ngọc, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
 • : 1 tỷ 450 triệu
 • : 108 m2
 • : Dũng Sĩ Điện Ngọc, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
 • : Dự kiến
 • : 125 m2
 • : Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
 • : 1 tỷ 470 triệu
 • : 120 m2
 • : KCN Điện Nam, Điện Dương, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
 • : 1,3 tỷ
 • : 120 m2
 • : Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Việt Nam
 • : 1 tỷ 250 triệu
 • : 108 m2
 • : Dũng Sĩ Điện Ngọc, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
 • : 15 triệu/m2
 • : 105 m2
 • : Nam Ô 1, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam