Lọc tin nhanh

Tin tức

Đất bán

 • : 880 triệu
 • : 120 m2
 • : Đỗ Nhuận, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
 • : 12 triệu/m2
 • : 200 m2
 • : Dũng Sĩ Điện Ngọc, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
 • : 7,7 triệu/m2
 • : 117 m2
 • : Chợ Điện Ngọc, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
 • : 15 triệu/m2
 • : 207 m2
 • : A1-2 Đường Nguyễn Tất Thành, Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
 • : 15 triệu/m2
 • : 208 m2
 • : Đàm Quang Trung, Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
 • : 670 triệu
 • : 90 m2
 • : Khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
 • : 9,5 triệu/m2
 • : 120 m2
 • : Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Việt Nam
 • : 8 triệu/m2
 • : 125 m2
 • : KCN Điện Nam Điện Ngọc, Quảng Nam
 • : 14 triệu/m2
 • : 200 m2
 • : Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng