Lọc tin nhanh

Tin tức

Đất bán

 • : 2,4 tỷ
 • : 100 m2
 • : Trương Vân Lĩnh Đà Nẵng
 • : 2,5 tỷ
 • : 216 m2
 • : Dũng Sĩ Điện Ngọc, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
 • : 2,3 tỷ
 • : 108 m2
 • : Dũng Sĩ Điện Ngọc, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
 • : 4,5 tỷ
 • : 216 m2
 • : Dũng Sĩ Điện Ngọc, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
 • : 14 triệu/m2
 • : 141 m2
 • : Dũng Sĩ Điện Ngọc, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
 • : 1 tỷ 450 triệu
 • : 108 m2
 • : Dũng Sĩ Điện Ngọc, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
 • : 1 tỷ 470 triệu
 • : 120 m2
 • : KCN Điện Nam, Điện Dương, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
 • : 1 tỷ 250 triệu
 • : 108 m2
 • : Dũng Sĩ Điện Ngọc, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
 • : 8,7 tỷ
 • : 87,8 m2
 • : Nguyễn Xuân Khoát, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam